כיצרן, שמייצר את כל המוצרים שמופיעים באתר, אעשה כל מאמץ לייצר את המוצרים, שישרתו לשנים רבות , וננהג לפי החוק, כפי שרשום מטה:

חוק הגנת הצרכן מגדיר עסקת מכר מרחוק באופן הבא: “התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה”.
הזכות לבטל עסקה שנעשתה ברשת או בטלפון רחבה יותר מזכות לביטול עסקה שנעשתה בחנות – פנים אל פנים. החוק מאפשר לצרכן לקבל את המוצר ולהתרשם ממנו, ואף להתחרט ולהחזיר. המפרסם ברשת צריך ליידע את הקונים על תנאי ביטול העסקה באופן ברור.

כשמדובר ברכישת מוצר – הצרכן רשאי לבטל “עסקה מרחוק” עד 14 יום ממועד קבלת המוצר, ובתנאי שאכן נמסר מסמך המפרט את תנאי העסקה. אם לא נמסר מסמך שכזה, הרי שניתן יהיה להתחיל למנות 14 יום – מהיום שבו אותו מסמך יתקבל.
עד מועד קבלת המוצר – זכותכם לקבל מסמך הכולל את פרטי העסקה ותנאיה כולל פירוט אפשרויות הביטול. התקופה בה ניתן לבטל את העסקה נספרת ממועד קבלת מסמך זה. כלומר, היעדר פרטים בכתב מאריך את התקופה שבה אתם רשאים לבטל את העסקה.
תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר (או ממועד קבלת מסמך מפורט – לפי המאוחר), אתם רשאים לבטל את העסקה. יש למסור הודעת ביטול בכתב וחשוב לתעד את אופן המשלוח. ביטול בשל אי התאמה או בשל פגם יזכה אתכם בהחזר מלא. אתם רשאים לבטל גם ללא נימוק – אבל אז יהיה עליכם לשלם סכום סמלי של 5% ממחיר המוצר.

נשמח לעמוד לשירותכם